Om arbeidsgruppen

For å være i forkant av den internasjonale utviklingen på domenefeltet opprettet
Samferdselsdepartementet i februar 2010 en arbeidsgruppe, som ble bedt om å vurdere
behovet for nye toppdomener av nasjonal betydning og hvordan man på best mulig måte kan sikre hensiktsmessig og forsvarlig drift av ressursen.

Arbeidsgruppen har utarbeidet en rapport som skal inngå i beslutningsgrunnlag når Samferdselsdepartementet skal vurdere en forvaltningsmodell for nye toppdomener.

Arbeidsgruppen har bestått av:

  • Ørnulf Storm – seksjonssjef i Post- og teletilsynet
  • Thomas Nortvedt – underdirektør i Forbrukarrådet (frem til juni 2010)
  • Svenn Richard Andersen – rådgiver i Forbrukerrådet (erstattet Nortvedt)
  • Jon Bing – Dr. juris ved Universitetet i Oslo
  • Solrun Dolva – seksjonssjef i Patentstyret
  • Rune Foshaug – sjefsanalytiker i Abelia
  • Annebeth B. Lange – juridisk ansvarlig i UNINETT Norid AS
  • Elise Lindeberg – seniorrådgiver i Post- og teletilsynet
Reklamer