Takk for råd og innspill!

Samferdselsdepartementet inviterte til innspill og diskusjon om etablering av nye toppdomener med norsk identitet – som bynavn, fylker og visse andre geografiske betegnelser.

Slike domener kan for eksempel være .oslo, .trondheim, .finnmark, .svalbard eller .kontinentalsokkelen. I dag er .no eneste norske toppdomene på Internett.

En arbeidsgruppe som har vurdert om det skal tilbys nye norske toppdomener har nå lagt frem sin rapport, og kommer med forslag til hvordan slike domener kan tildeles og administreres.

Fristen for å diskutere rapporten var 22. april 2011. Les rapporten og innspillene her!

Reklamer